Okręg 1

Okręg 1

Powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski

Okręg 2

Okręg 2

Powiaty: miechowski, proszowicki, krakowski, wielicki

Okręg 4

Okręg 4

Powiaty: wadowicki, myślenicki, suski, nowotarski, tatrzański

Okręg 5

Okręg 5

Powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów

Okręg 6

Okręg 6

Powiaty: limanowski, gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz