ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Małgorzata Gromala – Prezes

Maciej Ostrowski – I Wiceprezes

Rafał Komarewicz – II Wiceprezes

Witold Latusek – sekretarz

Wojciech Skucha

Jan Golonka