Z regionu

Sondaż: Polacy zainteresowani lokalnymi sprawami

Zainteresowanie lokalnymi kwestiami zadeklarowało 76 proc. dorosłych Polaków. Jednocześnie dwukrotnie mniej pytanych uznało, że wpływ mieszkańców na lokalne sprawy jest optymalny. 

W najnowszym badaniu CBOS większość Polaków (76 proc.) zadeklarowała, że interesuje się tym, co dzieje się w ich gminie lub mieście. Niezainteresowany sprawami lokalnymi jest jedynie co piąty dorosły Polak (22 proc.).

Wykształceni z małych ośrodków najbardziej zainteresowani

Najczęściej sprawami lokalnymi nie są zainteresowane osoby najgorzej wykształcone (38 proc.), niezadowolone ze swojej sytuacji materialnej (36 proc.), mieszkające na wsi (28 proc.) oraz należące do najstarszej (30 proc.) lub najmłodszej grupy wiekowej (29 proc.).

Zainteresowanie sprawami lokalnymi jest najbardziej powszechne wśród osób z wyższym wykształceniem (91 proc.), osiągających najwyższe dochody per capita (85 proc.), mieszkających w małych miastach (86 proc.) oraz deklarujących lewicowe poglądy polityczne (86 proc.). Jak wskazują autorzy badania, w tej grupie są przede wszystkim prywatni przedsiębiorcy, kadra kierownicza, specjaliści wyższego szczebla oraz pracownicy administracyjno-biurowi.

Więcej: https://krakow.onet.pl/sondaz-polacy-zainteresowani-lokalnymi-sprawami/8jdeljq

Related posts

Polacy bardziej ufają samorządowcom niż posłom i senatorom

Redaktor

Wójt Podegrodzia chce odciąć się od partii politycznych

W W

Ambitna Polka ucieka do miasta. Polak częściej zostaje na wsi.

Redaktor