DEKLARACJA IDEOWA STOWARZYSZENIA „WSPÓLNA MAŁOPOLSKA”

PO PIERWSZE: SAMORZĄD PONAD PODZIAŁAMI
PO DRUGIE: W INTERESIE LUDZI