PARĘ SŁÓW O „WSPÓLNEJ MAŁOPOLSCE”

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy przedstawicielami różnych środowisk, mamy różne światopoglądy,  przekonania i doświadczenia, ale wszystkich nas – bez wyjątku – łączy oparta na szacunku do prawa i na odpowiedzialności za los drugiego człowieka potrzeba obrony idei samorządności i wolności osobistej oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Nie jesteśmy głosem konkretnej partii politycznej, nie też jesteśmy kolejną partyjną alternatywą. Uważamy, że polityka dzieli a nie łączy, dlatego dobry, skuteczny samorząd to według nas samorząd bez polityki i politykierstwa, koncentrujący się przede wszystkim na szukaniu konkretnych rozwiązań dla konkretnych lokalnych problemów.

Pojęcie „samorządności” rozumiemy jako wspólnotę ludzi działających na najniższych szczeblach samorządu i samodzielnie decydujących o swojej „małej ojczyznie”.

Dokonania i dorobek samorządów terytorialnych uważamy za największą wartość w rozwoju wolnej i demokratycznej Polski. Samorządy zmieniły naszą rzeczywistość, stając się prawdziwym bastionem społeczeństwa obywatelskiego, bo tworzyli je w gminach, powiatach i regionach ludzie napędzani potrzebą zmiany swojego bezpośredniego otoczenia na lepsze. Dlatego priorytetem naszego Stowarzyszenia jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządności terytorialnej oraz obrona i reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą ponad podziałami tworzyć wspólnotę ludzi zaangażowanych i realizować projekty na rzecz naszego regionu. Deklarujemy chęć  współpracy z każdym ugrupowaniem politycznym czy ruchem społecznym, któremu bliskie są idee samorządności i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Łączy nas wspólna Małopolska!